Apr 22, 2011

Typografi-kroki
här Adobe Arno och Jenson, Gill sans och Adobe Caslon
jag tycker G är fina

No comments:

Post a Comment